Ловни стопанства

ПРАВЕЦ | НЕСЕБЪР | ПАЛАМАРА

Ловно стопанство „Правец“

Ловно стопанство Правец е основано през 1971 година и е разположено в Стара планина на 60 км. североизточно от София. Стопанството обхваща 2500 хектара ловна площ, с надморска височина от 400 до 1400 м. и се намира върху силно пресечен планински терен. Гората е смесена широколистна и иглолистна, като преобладава широколистната- бук и дъб. В стопанството се развъждат 150 благородни елена, 500 елена лопатара, 50 сърни 300 муфлона и 300 диви свине.

Ловно стопанство Правец предлага:
Нормален отстрел на елен лопатар с трофей 3,00 – 4,00 кг., муфлон с трофей 70 – 90 см, дива свиня с дължина на глигите 20-24 см;Селекционен лов на всички видове дивеч; Организиране на гонки за дива свиня и лов на фазани.Най- добрите постижения на ловни трофей в ловно стопанство Правец са:
Елен лопатар – 3.6кг- 192.21 т. CIC; Муфлон – 91.5 см – 218.05 т. CIC; Дива свиня – 26.6 см- 136.50 т. CIC

Настаняване:
Ловна Резиденция Правец предлага седемнадесет луксозни стаи и апартаменти, зала за хранене, конферентна зала, заседателна зала, зала за трофеи и хол. Спа центърът включва: турска баня, сауна, шоков басейн и масажен кабинет.
Ловен дом Правец разполага с три двойни стаи, един апартамент, хол, трапезария и кухня. В близост до нея има горска къщичка за барбекю.

 

За допълнителна информация: + 359 887 203 151  |  hunting@tts.bg

Ловно стопанство „Несебър“

Държавно Ловно стопанство Несебър се намира на източния склон на Балканската област – Еминска Стара планина и покрива ловна площ около 35,568 хектара. Стопанството е на около 400 км. от София, на 40 км от летище Бургас и на 80км от Варна. Климатът е умерено континентален с черноморско въздействие. Типичните за региона са равните планински вериги с надморска височина около 450 м. и стръмни дерета, които предлагат сравнително трудни ловни пътеки.Основните дивечови видове са: благороден елен, елен лопатар, сърни и диви свине. Измежду най-добрите придобити трофеи в стопанството са: благороден елен- 247.68 т.CIC и дива свиня – 128.60 т. CIC
Настаняване:

Държавно Ловно стопанство Несебър разполага с ловна хижа- „Госка барака” ( 6 стаи и апартамент) и ловно убежище „ Короу чешма” и „Козлоука”. Административната сграда в Несебър предлага 8 стаи и 2 апартамента.

За допълнителна информация: + 359 887 203 151  |  hunting@tts.bg

Ловно стопанство „Паламара“

Държавно ловно стопанство „Паламара“ е разположено в Североизточна България в най-южните части на Лудогорието на 400 км от София и 120 км от Варна. Ловната площ на стопанството е разделена на два ловностопански комплекса – ДЛСР „Паламара“ и ДЛСР „Никола Козлево“ на територията на общ.Венец и общ.Никола Козлево.
Основни представители на ловната фауна от едрия дивеч са благороден елен, сърна, дива свиня и вълк, а от дребния дивеч – заек, фазан, пъдпъдък, чакал, лисица и др.

Ловът на благороден елен е традиционен за стопанството и годишния отстрел на трофейни животни / от 9 до 12 (13) кг – трофей/ може да достигне до 7-8 екземпляра, а селекционно може да се отстрелят около 60 животни в това число приплоди, шилари и кошути. Друг вид интересен и изпълнен с предизвикателства лов е на този диви свине чрез гонки. Има възможност и за индувидуален лов на трофейни животни. Стопанството има възможност да организира индувидуален лов на сръндаци – трофейно и селекционно, лов на хищници и групово ловуванена зайци, фазани и пъдпъдъци.
Районът е подходящ и за осъществяване на други видове туризъм като риболов( в множеството изкуствено и естествено създадени микроводоеми), фотолов; екотуризъм и посещение на защитени местности, исторически и природни забележителности.
Настаняване:
Tри ловни хижи с 24 легла- единични и двойни стаи и три апартамента

За допълнителна информация: + 359 887 203 151  |  hunting@tts.bg