ТЕРА ТУР СЕРВИЗ

17 годишен опит в инвестициите и управлението на активи.

Тера Тур Сервиз ЕООД е част от холдинговата структура “Агрохолд”, основана през 1995г.

“АГРОХОЛД”АД има значителен опит в управлението на участия в търговски дружества и менажирането на фирми, с дейности в различни сфери.

Koмпанията концентрира интересите на холдинговата група в областта на инвестиране, изграждане и експлоатация на недвижимост и туристически обекти на територията на България. Дейността на фирмата се осъществява в следните райони:

гр.Правец: Недвижима собственост Pravets Residence, Хотел RIU Pravets Resort, Хотел “Правец Палас”, Pravets Golf Club, Спортен комплекс “Правец” и Ловно стопанство Правец.

Черноморско крайбрежие:  хотелите RIU Helios и RIU Paradise – курортен комплекс “Слънчев бряг”,  “SUNEO Helios Beach” и “RIU Helios Bay“

SEA.

SAND.

TREES.

AIR.

MOUNTAINS.

FIELDS.

НАШИТЕ
ХОТЕЛИ

Тера Тур Сервиз ЕООД е компания – лидер в сферата на инвестициите и управлението на хотели