Sea. Sand. Trees. Air. Mountains. Fields.

it's all about the Earth

Тера Тур Сервиз ЕООД е част от холдинговата структура “Агрохолд”, основана през 1995г.
“АГРОХОЛД”АД има значителен опит в управлението на участия в търговски дружества и менажирането на фирми, с дейности в различни сфери.
Koмпанията концентрира интересите на холдинговата група в областта на инвестиране, изграждане и експлоатация на недвижимост и туристически обекти на територията на България. Дейността на фирмата се осъществява в следните райони:
- гр.Правец:Недвижима собственост Pravets Residence, Хотел RIU Pravets Resort, Хотел “Правец Палас”, Pravets Golf Club, Спортен комплекс “Правец” и Ловно стопанство Правец.
-Черноморско крайбрежие:  хотелите RIU Helios ,курортен комплекс “Слънчев бряг”,  “LUCA Helios Beach” и “RIU Helios Bay, гр. Обзор и Комплекс St.Vlas Resort.